Jak skutecznie dochodzić alimentów? 

Roszczenia alimentacyjne, co do zasady, są dochodzone w procesie. Można ich dochodzić samodzielnie, jak i łącznie z innymi żądaniami, np. rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, rozwiązania przysposobienia.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty, ich podwyższenie lub obniżenie,  a także o uznanie, że obowiązek alimentacyjny ustał wnosi się do Sądu Rejonowego. 

Właściwy jest Sąd według zamieszkania:

  • osoby uprawnionej do alimentów lub
  • pozwanego. 

Wybór Sądu należy do powoda składającego pozew.

Ile kosztuje złożenie pozwu o alimenty?

Od złożenia pozwu o alimenty nie pobiera się opłaty.

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Do wystąpienia z powództwem o alimenty uprawniona jest osoba, której potrzeby mają być zaspokojone. 

W procesie o alimenty dla dziecka stroną jest dziecko. Jest ono jednak reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego (najczęściej jednego z rodziców).