Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej:

  • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
  • zawieszenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Bezsprzecznie określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest sprawą, do której każdorazowo należy podejść z odpowiednią dozą wrażliwości i zdrowym rozsądkiem, ponieważ ustalenia poczynione w tym zakresie wywierają skutki wielowymiarowe. Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicz świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ustalenia lub modyfikacji wykonywania władzy rodzicielskiej.

Określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców to kwestia, o której sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga obligatoryjnie, co jednoznacznie dowodzi powagi tej instytucji prawnej. Obszar pomocy prawnej ze strony prawników naszej kancelarii w Opolu nie obejmuje jedynie udzielania porad prawnych, lecz rozciąga się również na wiele usług prawnych, a przede wszystkim sporządzanie pism procesowych i innych niezbędnych do załatwienia sprawy dokumentów czy reprezentowanie klienta przed sądem. Ponadto klienci naszej kancelarii w Opolu mogą liczyć na kompleksowe zajęcie się wszelkimi formalnościami związanymi z władzą rodzicielską lub kontaktami z dzieckiem.

Mecenasi Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicz korzystając z wieloletniego doświadczenia w sprawach rodzinnych, zawsze podejmują działania mające na celu załatwienie sprawy z należytą starannością oraz niezbędną w tego rodzaju problemach prawnych dozą delikatności i wyrozumiałości. 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z władzą rodzicielską skontaktuj się z nami i umów na spotkanie w siedzibie Kancelarii w Opolu.

Zadzwoń tel. 505 205 548.