Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Hilarowicza w Opolu oferuje szeroki wachlarz usług związanych z restrukturyzacją, upadłością i likwidacją spółek. Posiadamy bogate doświadczenie w tym.

Niewypłacalność podmiotu nie musi koniecznie prowadzić wprost do jego upadłości. Istnieje bowiem szansa na przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań, chroniąc przed egzekucją. Tą szansą jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to jedno z dwóch postępowań insolwencyjnych (wraz z postępowaniem upadłościowym).

Zespół prawny Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Hilarowicza w Opolu oferuje pomoc w restrukturyzacji spółki w szczególności, w zakresie:
  • analizy sytuacji ekonomicznej spółki;
  • doradztwa w kwestii wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • doradztwa dla podmiotów będących już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowania propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych oraz przygotowanie wniosków i pism, które mogą wystąpić w toku postępowania;
  • reprezentacji wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika.
Obsługa spółek prawnik opole

W kwestii upadłości spółki z o.o. Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Hilarowicza płynnie i kompleksowo realizuje wieloetapowe przygotowania spółki do sfinalizowania postępowania upadłościowego dokonując wszechstronnej oceny spółki w zakresie spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Jest to o tyle istotne, iż upadłość spółki z o.o. ochroni członka zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki. Wobec czego nasza Kancelaria nie tylko pomoże w przeprowadzeniu upadłości, służąc Państwu pomocą do zakończenia prowadzonej działalności, ale również pomożemy w reprezentowaniu Klientów podczas postępowania.

Z pojęciem likwidacji należy kojarzyć końcowy etap istnienia spółki. Likwidacja spółki dotyczy zarówno spółki osobowej jak i kapitałowej, co w konsekwencji prowadzi do ustania bytu

Kancelaria Hilarowicz w Opolu oferuje pomoc w procesie likwidacji firmy. Krok po kroku przedstawimy i omówimy z Państwem jakie działania należy podjąć, aby wspólnie, płynnie i kompleksowo doprowadzić do likwidacji spółki.


Umów się na spotkanie: +48 505 205 548