Nieterminowi kontrahenci? Brak regularnych wpłat? Skorzystaj z pieczęci prewencyjnej!

Terminowe regulowanie płatności przez kontrahentów jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też oferujemy Państwu pieczęć prewencyjną Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicza.

To narzędzie, które pomoże zdyscyplinować kontrahentów, pozwoli zapobiec powstawaniu zadłużenia wobec Państwa i tym samym przełoży się na terminowe zapłaty należności. Pieczęć prewencyjna stanowi jasny komunikat dla odbiorców faktur, iż współpracują Państwo z profesjonalną Kancelarią oraz ostrzeżenie przed konsekwencjami zaległości w płatnościach.

Pieczęć prewencyjną umieszcza się zwykle na:
  • fakturach z odroczonym terminem płatności;
  • wezwaniach do zapłaty;
  • notach odsetkowych;
  • innych dokumentach handlowych.
Windykacja Opole Hilarowicz

Oferowana przez nas pieczęć dostępna jest w tradycyjnej formie – stempla, bądź elektronicznej – pliku graficznego. Wersja elektroniczna umożliwia jej umieszczenie także na stronie internetowej Państwa przedsiębiorstwa.

Pieczęć prewencyjna to dla Państwa:​
  • efektywny i niedrogi sposób dyscyplinowania kontrahentów;
  • zapewnienie płynności finansowej poprzez terminowe zapłaty należności;
  • informacja o możliwości podjęcia kroków prawnych dla niesumiennych kontrahentów;
  • budowanie wizerunku solidnego przedsiębiorstwa poprzez współpracę z profesjonalną Kancelarią;
  • rabat na usługi windykacyjne w naszej Kancelarii.

Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji, zarówno w systemie stałego abonamentu, jak i jednorazowej miesięcznej usługi.


Umów się na spotkanie: +48 505 205 548