Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie następujących zagadnień związanych z instytucją małżeństwa:

  • rozwody, w tym pozew o rozwód Opole
  • separacja Opole,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • stwierdzenie nieistnienia małzeństwa,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zaspokojenia rodziny.

Sprawy związane z małżeństwem, a szczególnie sprawy rozwodowe, są tematami niezwykle delikatnymi - jeżeli więc potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie zadzwoń i umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Opolu, a udzielimy Ci profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej.


Zadzwoń: +48 505 205 548

separacja-rozwód-opole

 

Czym jest rozwód?

Rozwód to instytucja prawna, której zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może żądać każdy z małżonków, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między nimi. Konieczne jest, by przesłanka trwałości i zupełności występowały łącznie. O zupełnym rozkładzie pożycia można mówić w sytuacji zerwania wszelkich więzów łączących małżonków, a więc ustania:

  • więzi duchowej, polegającej na istnieniu sfery uczuć manifestowanych przez małżonków,
  • więzi fizycznej polegającej na podejmowaniu pożycia małżeńskiego,
  • więzi ekonomicznej polegającej na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Trwałość rozkładu pożycia rozumieć należy jako pewien nieodwracalny stan zerwania wyżej wymienionych więzi, niezależnie od długości okresu czasu, w którym to nastąpiło. Stąd też Sąd każdorazowo i indywidualnie oceniać będzie zasadność żądania, jak również to, czy wymagane przesłanki wystąpiły w wystarczającym stopniu. Istnieją jednak sytuacje, w których można mówić o niedopuszczalności rozwodu.

Rozwodu nie orzeka się, jeżeli:

  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
  • wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Jako radcowie prawni specjalizujący się w prawie rodzinnym i opiekuńczym na co dzień poruszamy się w obrębie spraw związanych z rozwodem i jego konsekwencjami. Ponadto posiadamy odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a także niezbędny zasób wiedzy do działania w tym obszarze. 

W ramach kompleksowej pomocy prawnej świadczonej przez prawników naszej kancelarii w Opolu zajmujemy się przede wszystkim osobistymi spotkaniami z klientami, sporządzaniem pism procesowych czy prowadzeniem sprawy rozwodowe Opole przed sądem. Jeżeli chcieliby Państwo wystąpić do Sądu z pozwem o rozwód, to radcowie prawni kancelarii w Opolu mogą zaoferować Państwu profesjonalną obsługę w tym zakresie, gwarantując należytą staranność i poufność.

Prawnicy zrzeszeni w Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicz dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie udzielania porad prawnych i prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, odpowiednio zadbają o to, by w możliwie najwyższym stopniu zadośćuczynić żądaniom klienta naszej kancelarii w Opolu.