Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego.

Nasze usługi obejmują takie zagadnienia, jak:

 • Sprawy spadkowe, w tym:
  - porady prawne w kwestii przyjęcia spadku w trybie prostym, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenia,
  - pomoc w procedurze stwierdzenia nabycia spadku,
  - pomoc w przeprowadzeniu działu spadku,
 • sprawy rzeczowe (o zasiedzenie, służebności, rozgraniczenie),
 • sprawy o zapłatę, wyegzekwowanie długu,
 • sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, zarządu majątkiem,
 • wpis prawa własności do ksiąg wieczystych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • sprawy z zakresu praw autorskich i innych praw niemajątkowych,
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej.
Prawo cywilne HIlarowicz