Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego.

Nasze usługi obejmują takie zagadnienia, jak:

 • Spadek, w tym:
  - przyjęcie w trybie prostym, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie,
  - stwierdzenia nabycia,
  - pomoc w przeprowadzeniu działu,
 • sprawy rzeczowe (o zasiedzenie, służebności, rozgraniczenie),
 • sprawy o zapłatę, wyegzekwowanie długu,
 • sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, zarządu majątkiem,
 • wpis prawa własności do ksiąg wieczystych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej.
Prawo cywilne HIlarowicz