Kancelaria specjalizuje się w windykacji i egzekucji należności.

Świadczymy usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną, bez potrzeby zawierania osobnych umów z firmami windykacyjnymi.

Oprócz standardowych czynności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym podejmujemy również działania mające na celu polubowne odzyskiwanie długów i uzyskanie zapłaty należności, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.

Zadzwoń i umów się na spotkanie w siedzibie Kancelarii w Opolu, a przekonasz się, że bez obaw możesz powierzyć nam sprawy związane z odzyskiwaniem Twoich należności. Tel. 505 205 548..

Windykacja Opole HIlarowicz

 

Nasze usługi obejmują m.in.:

Dążenie do polubownego załatwienia sprawy:
  • Negocjacje z dłużnikami w celu odzyskania należności naszych Klientów przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. 
  • Wzywanie dłużników do zapłaty ze wskazaniem negatywnych konsekwencji w przypadku nieuregulowania należności w terminie.
Reprezentacja w sprawach roszczeń pieniężnych w sporach sądowych:
  • Postępowania nakazowe i upominawcze,
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • Postępowanie uproszczone,
  • Postępowanie zabezpieczające,
  • Postępowanie odwoławcze min. ze sprzeciwu, apelacji.
Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym:
  • Powództwa przeciwegzekucyjne,
  • Zabezpieczenia wierzytelności.