Nasza kancelaria zajmuje się sprawami upadłości konsumenckiej w Opolu i na terenie sąsiednich województw.

Ludzie albo już mają, albo miewają albo będą mieć problemy. Problemy osobiste, problemy w pracy, często jednak problemy z pieniędzmi. Niejednokrotnie zdarza się, że przez złe decyzje finansowe rozpada się reszta fundamentów naszego życia. Dlatego dziś mamy do poruszenia temat upadłości konsumenckiej. Temat bardzo ważny, bo niejednej osobie pomógł wyjść z długów na prostą. Co to jest upadłość konsumencka, kiedy można się oddłużyć, kto może ją ogłosić? Zapraszam do lektury.

Upadłość konsumencka Opole - zlecając nam sprawę swoich długów śpisz spokojnie - my czuwamy!

Umów się na spotkanie: +48 505 205 548

Czym jest upadłość konsumencka? Jak złożyć wniosek?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym zainicjowanym wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek ten może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Naturalnym jest fakt, że wniosek o ogłoszenie upadłości przysługuje osobom zadłużonym w sposób niewypłacalny. Niewypłacalność to stan, który sprawia, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego zadłużenia, choćby przysłowiowo „stanął na głowie”.
Oddłużenie, co ważne może dotyczyć jedynie tych długów, które zaistniały przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Skuteczność takiego wniosku jest większa, jeśli jest on napisany solidnie i spójnie, dlatego na rynku można znaleźć kancelarie specjalizujące się w prawie upadłościowym.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek można spróbować napisać samemu, jednak są to trudne wnioski, a napisać wniosek po to, by nic z tego nie wyszło? Nie o to chodzi. Znamy kilka przypadków ludzi mądrych, dobrze wykształconych, którzy przeliczyli się ze swoim intelektem, przez co później żałowali, że od razu nie skontaktowali się z profesjonalistą.
Płynie z tego jeden wniosek – nie ma ludzi znających się na wszystkim. Nasza Kancelaria może pochwalić się sukcesami na tym polu. Na marginesie możemy dodać od siebie, że – gdy jest już po wszystkim – spotkać się z ludźmi, którym się pomogło, zobaczyć ulgę na ich twarzach - to wspaniałe uczucie.

Losowość jako przesłanka do ogłoszenia upadłości

Wracając do tematu - kolejną przesłanką do spełnienia, by skutecznie ogłosić upadłość konsumencką jest losowość. Losowość wskazuje na brak winy przy zadłużeniu się przez wnioskodawcę. Na przykład:

  1. wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś potrzebuje 200 tys. zł. Jego zdolność kredytowa wynosi tylko 50 tys. zł. Niewiele myśląc udaje się do czterech tzw. parabanków i w każdym z nich bierze kredyt na 50 tys. zł – razem 200 tys. zł. Następnie nie płaci rat i składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wina w tej sytuacji jest oczywista, a wniosek taki zostanie oddalony z wielkim hukiem.
  2. druga sytuacja jest także nieco kontrowersyjna, jednak dobrze ukazuje omawianą przesłankę. Nie tak dawno w Polsce miała miejsce tzw. „deubekizacja” za sprawą głośnej ustawy o tej wdzięcznie brzmiącej nazwie. Nasz ustawodawca jednym ruchem pozbawił znacznej części swoich emerytur byłych funkcjonariuszy SB. Czy to było dobre, czy nie – kwestia do dyskusji. Jednak, abstrahując od całej otoczki, mamy do czynienia z osobami, które pobierały świadczenie emerytalne np. w wysokości 10 tys. zł, miały również swoje zobowiązania, aż tu nagle z dnia na dzień stracili 80% swojego świadczenia. Nie mogli oni przewidzieć, że taka ustawa wejdzie w życie, w związku z czym przesłanka losowości w ich przypadku jest spełniona i mogą oni starać się o upadłość konsumencką z dużą skutecznością.

Postępowanie i opłaty przy złożeniu wniosku

Wszystkie przesłanki i warunki, a także wyjątki opisane są w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co ciekawe, wniosek o upadłość konsumencką może zostać złożony także przez wierzyciela – jednak jest to stosunkowo rzadkie. Wniosek o upadłość konsumencką składa się do sądu wraz z opłatą od wniosku. Koszt to 30 zł. To sąd decyduje o umorzeniu długów w całości lub w części na podstawie przeprowadzonego postępowania. Głównym czynnikiem wpływającym na wielkość umorzenia długów jest wina wnioskodawcy przy powstaniu długów.

Oddłużanie osób fizycznych Opole - zleć nam prowadzenie swojej sprawy i zapomnij o długach!

Umów się na spotkanie: +48 505 205 548

Co się stanie po ogłoszeniu skutecznej upadłości konsumenckiej?

Zasadniczo będzie można wrócić do normalnego życia bez obaw, że do drzwi zapuka komornik, że wierzyciele będą nas straszyć. Cisza i dawno wyczekiwany spokój.

Podsumowując ten temat należy pamiętać, że postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest postępowaniem sądowym inicjowanym na wniosek zadłużonej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z napisaniem wniosku i poprowadzeniem sprawy lepiej zwrócić się do profesjonalisty, który ma doświadczenie w tym zakresie, zna różne kruczki prawne, które będzie potrafił wykorzystać. Postanowienie o upadłości konsumenckiej może dotyczyć się częściowego lub całkowitego umorzenia długów – w zależności od winy wnioskodawcy. Ostatnia rada – zawsze warto spróbować.

Upadłość konsumencka Opole

Upadłość konsumencką może ogłosić m.in.:

  • osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą
  • wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile nie posiada samodzielnej działalności gospodarczej,
  • były wspólnik osobowej spółki handlowej
  • rolnik nieprowadzący innej działalności gospodarczej

Aby taki wniosek był skuteczny musi nastąpić niewypłacalność dłużnika w postaci niemożności wykonania swoich zobowiązań. Upadłość konsumencka nie jest prostą procedurą, ale przynosi duże korzyści. Mając kompetentnego pełnomocnika zwiększasz swoje szanse.

Gdy Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie uwzględniony, Twój majątek staje się masą upadłości zarządzaną przez syndyka, który dokona jego inwentaryzacji a następnie sprzeda jego elementy na poczet spłaty długów. Powstanie również zatwierdzony przez sąd plan spłaty, który wskaże Ci sposób w jaki Twoje przyszłe dochody mają pokrywać nieuregulowane przez masę upadłości zobowiązania, uwzględniający jednak Twoje możliwości, szczególnie potrzeby mieszkaniowe i obowiązek utrzymania rodziny.