Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Hilarowicza w Opolu oferują kompleksową pomoc w obsłudze prawnej spółek i wspólników.

Od 10 lat zapewniamy naszym klientom doradztwo i obsługę prawną przedsiębiorców. W ramach obsługi prawnej, współpraca z naszymi Klientami, przede wszystkim ma na celu ochronę spółki oraz zaangażowanych w jej działalność podmiotów przed niekorzystnymi dla nich wszystkich faktami i zdarzeniami prawnymi.

Obsługa prawna spółek może mieć charakter doraźny lub stały.

W ramach świadczonej pomocy prawnej, oferujemy szeroki zakres usług, w szczególności:
 • profesjonalna kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, działających między innymi w branży handlowej, usługowej, budowlanej, w tym ich reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

 • kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego w zakresie: zakładania, przekształcania, likwidacji, a także w zakresie tworzenia i dostosowywania umów spółki oraz statutu do potrzeb klienta;

 • prowadzenie i organizacja walnych zgromadzeń spółki i zgromadzeń wspólników;

 • doradztwo w zakresie zadłużenia spółki;

 • obsługa prawna w zakresie sporządzania pism procesowych, m.in. przygotowanie umów, statutów;

 • kompleksowa obsługa Stowarzyszeń, Fundacji, Samorządów Zawodowych, a także innych podmiotów wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • doradztwo prawne w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, likwidacyjnych oraz upadłościowych podmiotów gospodarczych;

 • wsparcie klienta w negocjacjach z kontrahentami i wierzycielami;

 • doradztwo prawne w zakresie prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych tj. opiniowanie umów kredytowych, leasingu, factoringu dla spółek oraz firm;

 • obsługę prawną w zakresie uchylenia, unieważnienia uchwał wspólników;

 • obsługa prawna firm w zakresie organizacji i prowadzenia walnych zgromadzeń spółki;

 • stałą obsługę prawną dla firm, zarówno tych małych jak i większych;

 • pieczęć prewencyjną – jest to narzędzie, które dyscyplinuje kontrahentów, a także pozwoli zapobiec powstawaniu zadłużenia wobec Państwa i tym samym przełoży się na terminowe zapłaty należności w Państwa firmie.

Obsługa spółek prawnik opole

Stała obsługa prawna spółek jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kancelarią, a Klientem. Treść umowy jest zindywidualizowana pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta. Zawarcie umowy celem stałej obsługi prawnej, gwarantuje Państwu korzystne warunki współpracy z naszą Kancelarią.


Umów się na spotkanie: +48 505 205 548