Utrudnianie kontaktu z dzieckiem – jakie rodzi to konsekwencje?

Utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem staje się problemem społecznym, który dotyka coraz więcej rodzin. Co zrobić w sytuacji, gdy były partner izoluje dziecko od rodzica?

Czytaj więcej

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) jest to typ spółki handlowej, który charakteryzuje się tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu, tj. odpowiadają za nie majątkiem spółki a nie swoim osobistym.

Czytaj więcej

Czym jest zachowek

Zachowek przysługuje zstępnym spadkobiercy i małżonkowi oraz rodzicom w sytuacji, gdy spadkodawca nie posiadał dzieci. Przyznaje się go wyłącznie poprzez określoną kwotę pieniędzy o równowartości należnego udziału. Nie ma możliwości nabycia w ten sposób części nieruchomości lub rzeczy ruchomej.

Czytaj więcej

Rozwód a zwrot kosztów procesu

Co wchodzi w skład kosztów procesu? W skład kosztów procesu wchodzą koszty sądowe oraz koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika. Czym są koszty sądowe? Główny element kosztów sądowych to opłata za wniesienie pozwu w wysokości 600 zł, a jeżeli w jednym procesie rozstrzyga się również inne kwestie jak podział majątku, kontakty z dzieckiem czy alimenty, do kwoty tej dochodzą dodatkowe opłaty. W skład kosztów sądowych mogą również wchodzić takie elementy jak koszty mediacji czy specjalistycznych badań psychologicznych. Kto ponosi koszty sądowe? Opłatę za pozew rozwodowy uiszcza osoba...

Czytaj więcej