Lojalność małżeńska - czym się charakteryzuje i co za nią stoi?

Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami

Czytaj więcej

Dziecko: Wielki Nieobecny. Jak pomoc mediatorów może wpłynąć na sprawy rodzinne?

Konfliktom rodzinnym związanym z rozstaniem towarzyszą tak silne emocje, że łatwo się pogubić i stracić z pola widzenia to, co najważniejsze: nasze wspólne dziecko. Osobami, które nam o nim przypominają na każdym kroku, są mediatorzy.

Czytaj więcej

Na ratunek mediator(zy)

Cóż z tego, że pani mediator, albo pan mediator stara się, jak może, aby obie strony czuły się równo, skoro i tak zawsze będzie „trochę nierówno” z racji płci? Więcej o tym w dzisiejszym gościnnym artykule dr Ewy Kosowskiej-Korniak

Czytaj więcej

Zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów w dobie koronawirusa

Jeżeli jeden z rodziców nie realizuje prawidłowo ustalonych sądownie kontaktów poprzez utrudnianie kontaktów z dzieckiem, można wówczas wystąpić na drogę sądową z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie postanowienia w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem

Czytaj więcej