Przebywasz z dziećmi w Polsce i chcesz wywalczyć alimenty od małżonka przebywającego za granicą?

Jesteś za granicą a Twój małżonek z dziećmi przebywa w Polsce? Domagasz się alimentów?

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze świadczeniami alimentacyjnymi w zakresie ustalenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia lub obniżenia alimentów, a także ich uchylenia, jeżeli istnieją ku temu stosowne podstawy.

Na jakiej podstawie wyznacza się wysokość alimentów?

Alimenty mają zaspokoić bieżące potrzeby związane z codziennym utrzymaniem rodziny, a w szczególnych wypadkach także małżonka. Ustalając ich wysokość, sąd analizuje jaka kwota, zależna od indywidulanego zapotrzebowania każdego jej członka, potrzebna jest rodzinie, aby mogła prowadzić normalne życie.

Zazwyczaj potrzeby rodziny powinni spełniać rodzice w stopniu równym, jednak często pojawia się sytuacja, że jeden z małżonków pracuje lub więcej zarabia, dlatego warto podkreślić, że alimenty to nie tylko pieniądze, ale też świadczenia osobiste. Tak więc małżonek, który opiekuje się dziećmi i nie pracuje, nie zostanie obciążony połową kosztów utrzymania rodziny, a nawet może domagać się od drugiej strony pokrycia kosztów swojego osobistego utrzymania.

Kto może domagać się alimentów?

  • dziecko, jako że nie ma ono możliwości samodzielnego utrzymania się
  • osoba dorosła znajdująca się w stanie niedostatku
  • małżonek, który w wyniku rozwodu doznał znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej, ale wyłącznie wtedy, gdy nie jest on winny rozkładu pożycia małżeńskiego

 

W przypadku samodzielnego pozwu o alimenty, wnosi się go do sądu, w okręgu którego ma zwykły pobyt pozwany lub wierzyciel. Tak więc, niezależnie czy przebywasz w Polsce a Twój były partner za granicą czy na odwrót, najkorzystniej będzie rozpocząć sprawę w Polsce, jako że z racji bycia obywatelem polskim posiadasz lepszą znajomość tutejszego prawa a także języka. Właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy.

Pozew o alimenty składa osoba, której potrzeby mają być zaspokojone, jednakże w przypadku dzieci reprezentuje je przedstawiciel ustawowy, czyli jeden z rodziców. W sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie samo występuje do sądu, jednak nie otrzyma ono alimentów, jeżeli nie uczy się lub celowo uchyla się od pracy.

Znacznie trudniejszą częścią procedury otrzymania alimentów jest ich egzekucja. Często zdarza się bowiem, że mimo wyroku strona dalej uchyla się od płatności na rzecz rodziny.
W takim przypadku możesz przeprowadzić egzekucję przy pomocy komornika, ale tylko jeżeli zobowiązany przebywa w Polsce. Jeśli tak, to aby zrobić to skutecznie, potrzebny Ci tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Egzekucję rozpoczyna się na wniosek wierzyciela złożony do komornika. Taki wniosek musi zawierać wysokość zaległego świadczenia oraz znane Ci źródła dochodów dłużnika lub adresy posiadanych przez niego nieruchomości. Komornik w ramach swojej procedury sprawdzi zarobki i stan majątku zobowiązanego i odzyska w ramach możliwości kwoty Ci należne. W przypadku, gdy dłużnik posiada jeszcze inne długi, pieniądze i tak trafią do Ciebie, gdyż długi alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi.

Sprawa komplikuje się, jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów przebywa za granicą.

W przypadku, gdy dłużnik przebywa w innym niż Polska kraju UE, egzekucja odbywa się w kraju, w którym ma on zwykły pobyt. Aby wszcząć taką egzekucję należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia do sądu kraju, w którym przebywa wierzyciel. W tym celu musimy znać adres dłużnika, ponieważ właśnie do tamtejszego sądu musi trafić taki wniosek.

Gdy dłużnik przebywa poza Unią Europejską to w zależności od kraju pobytu procedury wyglądają inaczej i są zależne od systemu prawnego danego państwa.

Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie z naszym specjalistą w naszej kancelarii w Opolu. Wyjaśnimy Ci Twoją sytuację, a także, w ramach potrzeby, przeanalizujemy dla Ciebie przepisy zagraniczne.