Codziennie otrzymujemy zapytania od naszych klientów, w jaki sposób realizować zasądzone kontakty z dziećmi w czasie epidemii.  W tym zakresie obserwujemy stanowiska rodziców: obawy rodzica sprawującego bieżąca pieczę nad dzieckiem co do wydania dziecka na kontakty oraz z perspektywy drugiego rodzica – chęć spotkania się z dzieckiem i realizacji kontaktów, mimo niesprzyjających okoliczności.

Zagadnienie jest niezwykle trudne, ponieważ zależy w głównej mierze od stosunków pomiędzy rodzicami. Na wstępie zaznaczyć należy, iż w całej tej trudnej sytuacji najwyższą wartością jest i powinno być dobro dziecka a zatem jego prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

Czy można odmówić realizacji kontaktów z dzieckiem ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się i konieczność przebywania w domu?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w przypadku gdy wcześniejsze kontakty realizowane były poza miejscem zamieszkania, w miejscach publicznych, apelujemy o pozostanie w domu. Co nie jest wszak równoznaczne z tym, iż rodzic może odmówić realizacji kontaktów powołując się na tę okoliczność. Przede wszystkim w takiej sytuacji zalecamy porozumienie się co do miejsca spotkania z dzieckiem, aby odbywały się one w sposób bezpieczny. W tym zakresie rekomendujemy rozważenie opcji odbywania kontaktów w miejscu zamieszkania któregokolwiek z rodziców.

Kontakty z małoletnimi dziećmi w czasie epidemii Koronowirusa

Niemniej, w przypadku gdy, rodzic nie chce wydawać dziecka lub też ma obawy przed wpuszczeniem do domu osoby spoza domowników – istnieje możliwość odbywania kontaktów zdalnie. W szczególności, gdy istnieją przesłanki podwyższonego ryzyka, tj. praca za granicą, praca w sklepie, kontakt z wieloma ludźmi, specyfikacja pracy. Należy zwrócić uwagę, iż dzisiejsza technologia nie tylko pozwala nam na odbywanie połączeń telefonicznych, ale także jest możliwość widzeń przez kamerę, rozmowy przez skype. I jedna i druga strona powinna rozważyć takie opcje. 

Kiedy należy wnioskować do sądu?

W braku porozumienia istnieje droga sądowa. Gdy rodzic, bez podania przyczyny, odmawia realizacji widzeń z dzieckiem, a dysponujemy orzeczeniem regulującym tę kwestię, wówczas istnieje możliwość zagrożenia nakazaniem zapłaty kwoty pieniężnej za niezrealizowane kontakty z dzieckiem. Co to oznacza w praktyce? Sąd może nałożyć na rodzica niewypełniającego postanowień orzeczenia sankcję pieniężną. Odwołanie spotkania powinno być zawsze poprzedzone uzasadnioną przesłanką. Bez uzasadnionych powodów, odwołanie spotkania będzie interpretowane jako utrudnianie kontaktu z dzieckiem.

W sytuacji gdy kontakty nie są uregulowane sądownie, istnieje wówczas opcja złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów do sądu. Pomimo, iż w obecnym czasie Sądy odwołują terminy rozpraw, rozpatrywane są sprawy pilne, a także wnioski o zabezpieczenie, które Sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym.

Przed wszystkim dobro dziecka

Warto wskazać, iż odseparowanie dziecka od rodzica na dłuższy czas z pewnością nie przyniesie pozytywnych skutków. Obawy są zrozumiałe, jednak należy ważyć racje i pamiętać iż ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem uderza przede wszystkim w dziecko a przedłużający się stan epidemii sprawia iż takie oddalenie dziecka i rodzica może przynieść niepowetowane straty w ich wzajemnych relacjach.

W tym trudnym czasie, jakim dla nas wszystkich jest epidemia, apelujemy o rozwagę oraz o rozsądne podejście do sprawy. 
W razie pytań służymy pomocą kancelaria@kancelariahilarowicz.pl oraz pod numerem +48 505 205 548