Obowiązek alimentacyjny - do kiedy?

Obowiązek alimentacyjny to prawny obowiązek dostarczania środków na utrzymanie i wychowanie określonych osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest on regulowany przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) i obejmuje zarówno świadczenia pieniężne, jak i rzeczowe. Celem obowiązku alimentacyjnego jest zapewnienie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 128 KRO, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Czym jest i kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny to prawnie...

Czytaj więcej

Zabezpieczenie alimentacyjne - na czym polega?

Zabezpieczenie alimentacyjne to istotne narzędzie prawne służące ochronie interesów osób uprawnionych do alimentów w trakcie trwania postępowania sądowego. Jego głównym celem jest zapewnienie tymczasowych środków utrzymania do czasu wydania prawomocnego wyroku. Mechanizm ten jest szczególnie ważny w sytuacjach, gdzie potrzeby finansowe osoby uprawnionej są pilne i nie mogą czekać na zakończenie długotrwałego procesu sądowego. Co to jest zabezpieczenie alimentacyjne? Zabezpieczenie alimentacyjne to forma tymczasowego wsparcia finansowego przyznawanego przez sąd na czas trwania postępowania o...

Czytaj więcej

Pozew o alimenty krok po kroku

Pozew o alimenty to pismo procesowe składane do sądu, w którym jedna ze stron (najczęściej rodzic lub opiekun dziecka) żąda zasądzenia regularnych świadczeń finansowych na utrzymanie osoby uprawnionej (najczęściej dziecka, ale może to być również małżonek lub inny członek rodziny). Celem alimentów jest zapewnienie środków na utrzymanie i wychowanie osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Podstawą prawną dla zasądzenia alimentów w Polsce jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 128 i następnymi tego kodeksu, obowiązek alimentacyjny może dotyczyć między innymi rodziców wobec dzieci, jak...

Czytaj więcej

Alimenty a koronawirus

Wielu przedsiębiorców zamyka swoją działalność gospodarczą, a szukanie nowej pracy w obecnej sytuacji wydaje się wysoce problematyczne. Konsekwencją są nieuiszczane świadczenia alimentacyjne na dzieci, lub świadczenia znacznie ograniczane. Prognozy wskazują, że liczba pozwów o obniżenie alimentów z powodu zmiany sytuacji osób, które są zobowiązane do ich łożenia, w najbliższym czasie wzrośnie wręcz dramatycznie.

Czytaj więcej

Alimentacja w Polsce

Polskie prawo - w myśl obowiązujących przepisów - przewiduje „ obowiązek alimentacyjny ” wobec najbliższych osób. Jest to orzeczony przez sąd obowiązek, który ma na celu dostarczanie środków utrzymania i wychowania małoletnim dzieciom. Bowiem zdecydowaną większość świadczeń, stanowią alimenty płacone są na dziecko / dzieci. Jednakże wyróżniamy również alimenty na żonę czy na męża.

Czytaj więcej

Egzekucja alimentów – co powinieneś wiedzieć?

Płacenie alimentów to temat wzbudzający wiele emocji i niejasności dlatego w skrócie przybliżamy wszystko, co powinniście wiedzieć o egzekucji tych świadczeń. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Czytaj więcej

Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów?

Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów? W prawie rodzinnym źródłem obowiązku alimentacyjnego są więzy krwi lub instytucje prawne, z którymi łączy się powstanie obowiązku alimentacyjnego (np. małżeństwo, przysposobienie). Podstawą roszczeń alimentacyjnych między małżonkami jest wzajemny obowiązek pomocy, współdziałania dla dobra założonej rodziny i zaspokajania jej potrzeb, co zostało uregulowane w przepisach art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej

Czy trzeba płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców. Mimo iż zmianie ulega sytuacja prawna – pełnoletnie dziecko nie pozostaje już pod opieką rodziców, nie kierują oni już jego życiem i może samodzielnie podejmować decyzje, np. co do podjęcia pracy, dalszego wykształcenia, samo osiągnięcie pełnoletniości nie powoduje uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Czytaj więcej

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zakres świadczeń alimentacyjnych odnosząc się do dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego; zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Czytaj więcej

Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Roszczenia alimentacyjne, co do zasady, są dochodzone w procesie. Można ich dochodzić samodzielnie, jak i łącznie z innymi żądaniami, np. rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, rozwiązania przysposobienia.

Czytaj więcej

Subskrybuj RSS - alimenty i świadczenia