Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) jest to typ spółki handlowej, który charakteryzuje się tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu, tj. odpowiadają za nie majątkiem spółki a nie swoim osobistym.

Czytaj więcej

Czym jest zachowek

Zachowek przysługuje zstępnym spadkobiercy i małżonkowi oraz rodzicom w sytuacji, gdy spadkodawca nie posiadał dzieci. Przyznaje się go wyłącznie poprzez określoną kwotę pieniędzy o równowartości należnego udziału. Nie ma możliwości nabycia w ten sposób części nieruchomości lub rzeczy ruchomej.

Czytaj więcej

Rozwód a zwrot kosztów procesu

Co wchodzi w skład kosztów procesu? W skład kosztów procesu wchodzą koszty sądowe oraz koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika. Czym są koszty sądowe? Główny element kosztów sądowych to opłata za wniesienie pozwu w wysokości 600 zł, a jeżeli w jednym procesie rozstrzyga się również inne kwestie jak podział majątku, kontakty z dzieckiem czy alimenty, do kwoty tej dochodzą dodatkowe opłaty. W skład kosztów sądowych mogą również wchodzić takie elementy jak koszty mediacji czy specjalistycznych badań psychologicznych. Rozwód - kto ponosi koszty sądowe? Opłatę za pozew rozwodowy...

Czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Kiedy już uzyskamy rozwód największym problemem pozostaje podział wspólnego majątku, który budzi zawsze wielkie emocje. Do procedury podziału należy dobrze się przygotować - skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, które potwierdzą nasze twierdzenia oraz zastanowić się na których składnikach majątku najbardziej nam zależy, aby usprawnić proces podziału majątku.

Czytaj więcej