Opinia OZSS w sprawach rodzinnych – co warto wiedzieć?

W większości spraw rodzinnych, badanie OZSS stanowi pewien standard. Czym jest? Jak się przygotować? Czy można odmówić udziału w badaniu? Więcej o tym w naszym artykule.

Czytaj więcej

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Instytucja ubezwłasnowolnienia ma na celu zabezpieczyć interes osoby, która swoim działaniem może działać swoją lub czyjąś niekorzyść

Czytaj więcej

Orzeczenie rozwodu wraz z żądaniem eksmisji

Eksmisja? Czy można ją orzec przy postępowaniu rozwodowym? Jak poradzić sobie z przemocą domową? Jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby móc żądać eksmisji? Tego wszystkiego dowiesz się czytając więcej na naszym blogu

Czytaj więcej

Alimenty a koronawirus

Wielu przedsiębiorców zamyka swoją działalność gospodarczą, a szukanie nowej pracy w obecnej sytuacji wydaje się wysoce problematyczne. Konsekwencją są nieuiszczane świadczenia alimentacyjne na dzieci, lub świadczenia znacznie ograniczane. Prognozy wskazują, że liczba pozwów o obniżenie alimentów z powodu zmiany sytuacji osób, które są zobowiązane do ich łożenia, w najbliższym czasie wzrośnie wręcz dramatycznie.

Czytaj więcej