Kiedy można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy osobami, które łączą więzy pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa uaktualnia się jeżeli po stronie uprawnionego i po stronie zobowiązanego zaistnieją określone przesłanki.

Czytaj więcej