Kto może płacić alimenty?

Źródłem stosunku alimentacyjnego jest stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy zobowiązanym a osobą uprawnioną do alimentów. Obowiązek alimentacyjny jest wynikiem pokrewieństwa lub więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

Czytaj więcej

Kiedy można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy osobami, które łączą więzy pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa uaktualnia się jeżeli po stronie uprawnionego i po stronie zobowiązanego zaistnieją określone przesłanki.

Czytaj więcej