Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka

Czy fakt, że któreś z małżonków dopuściło się zdrady może stać się podstawą do rozwodu z orzeczeniem o winie? Więcej o tym w naszym artykule.

Czytaj więcej

Jak realizować kontakty z dziećmi w czasie epidemii?

W ciągu ostatnich dwóch tygodni do naszej Kancelarii spływają zapytania od zaniepokojonych rodziców, które to dotyczą realizacji ich kontaktów z dziećmi w czasie epidemii. Powszechną, acz bardzo niepokojącą praktyką staje się ograniczanie kontaktu z dzieckiem przez tego rodzica, któremu to sąd powierzył pieczę nad dzieckiem. Motywując swoje działania rzekomą ochroną małoletnich, często traktują zaistniałą sytuację jako pretekst do ograniczania kontaktów z dzieckiem drugiemu z rodziców. Są to sytuacje skrajne ale wysoce niepokojące. Warto zaznaczyć że takie działania skutkować będą prawdopodobnie dłuższą rozłąką drugiego rodzica z dzieckiem, co niechybnie może negatywnie wpłynąć na ich dalsze relacje.

Czytaj więcej

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w dobie kryzysu?

Wiele osób zastanawia się teraz na jakie ulgi i na jaki pakiet pomocowy mogą liczyć właściciele firm i przedsiębiorcy. Dzisiaj piszemy nieco o tym jakie są plany rządu w tym zakresie.

Czytaj więcej

Sytuacja prawna zobowiązań wynikających z umów w dobie koronawirusa

Co jeśli ze względu na aktualnie trwającą epidemię koronawirusa firma nie jest w stanie wywiązać się z podpisanych umów? Więcej o tym w dzisiejszej publikacji!

Czytaj więcej