Rozwód czy separacja? Sprawdź, czym się od siebie różnią

Rozwód to nieodwracalne rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Separacja to czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Dowiedz się więcej, czym dokładnie się różnią.

Czytaj więcej

Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie

Sąd orzeka o formie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków w trakcie rozwodu. W momencie orzekania rozwodu istnieją dwie możliwości. Małżonkowie mogą jeszcze przed orzeczeniem rozwodu dobrowolnie zamieszkiwać osobno, co daje podstawę sądowi do nieorzekania w kwestii wspólnego korzystania z mieszkania z powodu braku takiej potrzeby.

Czytaj więcej

Rozwód a kredyt hipoteczny

W każdym wypadku, gdy przed ślubem nie zawarto małżeńskiej umowy majątkowej, małżonków łączy wspólność majątkowa, która kończy się wraz z podziałem majątku, który przeprowadza się polubownie, razem z rozwodem lub w odrębnym postępowaniu.

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka i oddłużenie – poradnik

Kiedy popadliśmy w pętlę długów, których nie jesteśmy w stanie spłacić, mamy szansę na wyjście z tej niekorzystnej dla nas sytuacji. Na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika sąd wobec dłużnika może orzec upadłość konsumencką. Oznacza ona dla niego wiele poświęceń, ale również perspektywę realnego wyjścia z zadłużenia.

Czytaj więcej