Psychologiczne aspekty separacji lub rozwodu

Decyzja o rozwodzie czy separacji jest trudna, a sam proces rozwodowy czy separacyjny może dostarczyć przykrych przeżyć, porównywalnych ze stresem przeżywanym przy stracie najbliższej osoby.

Czytaj więcej

Restrukturyzacja, czyli skuteczna broń w walce z kryzysem dostępna już teraz

Podczas pracy w zawodzie radcy prawnego niejednokrotnie mamy do czynienia z prawem restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacja spółek i prawo restrukturyzacyjne są bardzo złożone, a sam proces restrukturyzacji spółek, restrukturyzacji działalności, restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw rolnych, czy restrukturyzacji małych gospodarstw ma ogromny wpływ na działanie takich podmiotów. Generalnie restrukturyzację firmy można sprowadzić do zmiany w strukturach przedsiębiorstwa lub mające na celu polepszenie funkcjonalności, a także wydajności. W Polsce słowo „restrukturyzacja firmy” kojarzy się raczej z procesem zakończenia działalności – głównie dzięki kopalniom poprzez ogłoszenie upadłości.

Czytaj więcej

Nowość! Kredyty frankowe

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok korzystny dla osób posiadających zadłużenie we frankach. Co najważniejsze owe orzeczenie daje możliwość do wytoczenia powództwa o nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych. Jest również szansą na unieważnienie umów bądź ich przewalutowanie na złotówki. W związku z powyższym wyrokiem TSUE istnieje możliwość działań w zakresie odzyskania należności. W procesie sądowym walczymy o zwrot nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul przez banki, a także doprowadzamy do przewalutowania kredytu na złotówki, bądź też do unieważnienia umowy - zawsze w indywidualny sposób podchodząc do klienta, analizując jego sytuację i proponując jak najlepsze rozwiązanie.

Czytaj więcej

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem – jakie rodzi to konsekwencje?

Utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem staje się problemem społecznym, który dotyka coraz więcej rodzin. Co zrobić w sytuacji, gdy były partner izoluje dziecko od rodzica?

Czytaj więcej