Od czego zależy wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zakres świadczeń alimentacyjnych odnosząc się do dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego; zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Czytaj więcej

Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Roszczenia alimentacyjne, co do zasady, są dochodzone w procesie. Można ich dochodzić samodzielnie, jak i łącznie z innymi żądaniami, np. rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, rozwiązania przysposobienia.

Czytaj więcej

Czym są alimenty?

Co tak na prawdę oznacza słowo "alimenty"? Czy alimenty to tylko dostarczanie pieniędzy? Czy można się zrzec prawa do alimentów? Dowiedz się, co powinieneś wiedzieć o alimentach.

Czytaj więcej

Kto może płacić alimenty?

Źródłem stosunku alimentacyjnego jest stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy zobowiązanym a osobą uprawnioną do alimentów. Obowiązek alimentacyjny jest wynikiem pokrewieństwa lub więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

Czytaj więcej