Rozwód a zwrot kosztów procesu

Co wchodzi w skład kosztów procesu? W skład kosztów procesu wchodzą koszty sądowe oraz koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika. Czym są koszty sądowe? Główny element kosztów sądowych to opłata za wniesienie pozwu w wysokości 600 zł, a jeżeli w jednym procesie rozstrzyga się również inne kwestie jak podział majątku, kontakty z dzieckiem czy alimenty, do kwoty tej dochodzą dodatkowe opłaty. W skład kosztów sądowych mogą również wchodzić takie elementy jak koszty mediacji czy specjalistycznych badań psychologicznych. Rozwód - kto ponosi koszty sądowe? Opłatę za pozew rozwodowy...

Czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Kiedy już uzyskamy rozwód największym problemem pozostaje podział wspólnego majątku, który budzi zawsze wielkie emocje. Do procedury podziału należy dobrze się przygotować - skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, które potwierdzą nasze twierdzenia oraz zastanowić się na których składnikach majątku najbardziej nam zależy, aby usprawnić proces podziału majątku.

Czytaj więcej

Rozwód czy separacja? Sprawdź, czym się od siebie różnią

Rozwód to nieodwracalne rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Separacja to czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Dowiedz się więcej, czym dokładnie się różnią.

Czytaj więcej

Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie

Sąd orzeka o formie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków w trakcie rozwodu. W momencie orzekania rozwodu istnieją dwie możliwości. Małżonkowie mogą jeszcze przed orzeczeniem rozwodu dobrowolnie zamieszkiwać osobno, co daje podstawę sądowi do nieorzekania w kwestii wspólnego korzystania z mieszkania z powodu braku takiej potrzeby.

Czytaj więcej