Cechą istotną skutecznego przedsiębiorcy jest rozsądek. Unoszenie się honorem ma sens tylko wówczas, gdy może się opłacać – w przeciwnym wypadku jest przejawem braku rozsądku i w myśl zasad darwinizmu umrze śmiercią naturalną. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę – nieważne jakiego, którego zobowiązania przerastają jego możliwości zarobkowe. Po paru miesiącach może okazać się, że długi będą tak duże, że nie będzie on w stanie ich spłacić. Czasami jest też tak, że biznes przynosi spore profity, jednak na skutek jakiejś siły wyższej, klęski naturalnej czy epidemii przez los zostanie wyprowadzony tak silny cios, że taki przedsiębiorca się po nim nie podniesie.

Co wtedy zrobić? Przesłanki do ogłoszenia upadłości

W odróżnieniu od np. rolników, gdzie w przypadku suszy mogą oni liczyć na dopłaty od państwa, zwykli przedsiębiorcy są zdani na siebie. Najprościej więc wziąć sprawy w SWOJE RĘCE i ogłosić upadłość firmy. Co to jest upadłość? Jak to zrobić? Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości? Na te i inne pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Kiedy jednoosobowa firma może ogłosić upadłość i jakie są tego konsekwencje?

Po przydługim, ale potrzebnym do zrozumienia problemu wstępie, należy zacząć od wyjaśnienia pojęcia upadłości firmy. Mianowicie jest ona możliwością uwolnienia się od zadłużenia i przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, czyli takim, którzy są wpisani do CEIDG. Zatem pierwsza przesłanka:

  1. Jeśli posiadasz status przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, możesz ogłosić upadłość prowadzonej firmy. Naturalne, że do ogłoszenia upadłości koniecznym jest stan niewypłacalności oraz fakt posiadania wierzycieli, w tym przypadku co najmniej dwóch.
  2. Niewypłacalność jako przesłanka, to utrata możliwości regulowania swoich zobowiązań, jednak powinna ona trwać co najmniej od trzech miesięcy. Ilość wierzycieli jest o tyle istotna, że w przypadku posiadania tylko jednego wierzyciela może uniemożliwić ogłoszenie upadłości.

Czy osoby fizyczne prowadzące działalność mogą ogłosić upadłość?

W sprawie o upadłość przedsiębiorcy orzeka Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. To do sądu właśnie składa się wniosek o ogłoszenie upadłości. Należy w tym miejscu dodać, że jeśli sąd uzna okres niewypłacalności za przejściowy, wówczas oddali wniosek. Dlatego taki wniosek musi być dobrze napisany.

Napisanie wniosku o upadłość jest dość trudne, dlatego lepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty w tym zakresie. Wniosek napisany przez osobę robiącą to pierwszy raz będzie posiadał sporo błędów, które finalnie mogą mieć wpływ na jego skuteczność. Nasza Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne w tym zakresie, zna zasady, które okazują się kluczowe dla pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku.

Ważną informacją jest fakt, że każdy, kto prowadzi działalność jednoosobową odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Zatem ogłoszenie upadłości wiązać się będzie także ze sprzedażą jego prywatnych ruchomości i nieruchomości.

Kolejnym ważnym aspektem jest czas, a konkretnie moment stwierdzenia niewypłacalności. Jest to bardzo ważne, ponieważ od tej chwili przedsiębiorca ma 30 dni na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli tego nie zrobi, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Co ciekawe, wniosek o upadłość przedsiębiorcy może zostać złożony przez zadłużoną osobę prowadzącą działalność gospodarczą, ale także przez jej wierzyciela.

Jak się pozbyć długów będąc przedsiębiorcą?

Żeby upaść, trzeba mieć z czego…znaczy to mniej więcej tyle, że wniosek przedsiębiorcy, który nie posiada żadnego majątku zostanie odrzucony przez sąd. Nie oznacza to jednak, że nic z tym nie można zrobić. Wówczas należy zamknąć firmę i dokonać jej wyrejestrowania. Następnie trzeba ogłosić upadłość konsumencką .

W zależności od kilku zmiennych postępowanie upadłościowe może przybrać dwie formy: upadłości likwidacyjnej oraz upadłości układowej. Upadłość likwidacyjna skutkować będzie likwidacją całego majątku dłużnika. Inaczej jest w przypadku upadłości układowej. Polega ona na swoistym porozumieniu dłużnika z wierzycielami i ustalenia zasad spłaty zobowiązań. W tym przypadku przedsiębiorstwo może funkcjonować, a majątek prywatny dłużnika może zostać uratowany.

Gdy sąd ogłosi upadłość, wówczas cały majątek dłużnika staje się masą upadłościową i z niej zostaną zaspokojeni wierzyciele. Nawet, jeśli nie w pełni, nie będą oni mogli żądać od dłużnika spłaty pozostałych zobowiązań.

Podsumowując, aby ogłosić upadłość przedsiębiorcy jednoosobowego trzeba spełnić przesłanki posiadania statusu przedsiębiorcy oraz być niewypłacalnym od co najmniej 3 miesięcy. Nie wolno przegapić momentu, w którym należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Sporządzenie takiego wniosku najlepiej zlecić profesjonaliście, by mieć pewność, że postępowanie upadłościowe okaże się skuteczne.

A czy Ty znalazłeś się w podobnej sytuacji? Masz dość telefonów od wierzycieli i nieprzespanych nocy? Paraliżuje Cię strach przed egzekucją Twojego majątku? Weź sprawy w Swoje ręce i skontaktuj się z nami! Możemy Ci pomóc!