Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że sąd rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Orzeczenie takie może mieć istotne konsekwencje, zwłaszcza w kontekście obowiązku alimentacyjnego. Rozwód z winy małżonka ma miejsce, gdy sąd stwierdzi, że za rozpad małżeństwa odpowiada któryś z małżonków. W ugruntowanym orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, że winą określa się takie działanie lub zaniechanie, które narusza obowiązki zdefiniowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego. Takie czynności muszą doprowadzić do trwałego...

Czytaj więcej

Lojalność małżeńska - czym się charakteryzuje i co za nią stoi?

Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami

Czytaj więcej

Tocząca się sprawa rozwodowa a nowy partner

Jak postrzegane jest wejście w nowy związek w trakcie rozwodu i czy wpływa to na bieg postępowania? Więcej o tym w dzisiejszym artykule

Czytaj więcej

Orzeczenie rozwodu wraz z żądaniem eksmisji

Eksmisja? Czy można ją orzec przy postępowaniu rozwodowym? Jak poradzić sobie z przemocą domową? Jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby móc żądać eksmisji? Tego wszystkiego dowiesz się czytając więcej na naszym blogu

Czytaj więcej

Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka

Czy fakt, że któreś z małżonków dopuściło się zdrady może stać się podstawą do rozwodu z orzeczeniem o winie? Więcej o tym w naszym artykule.

Czytaj więcej

Rozwód a zwrot kosztów procesu

Co wchodzi w skład kosztów procesu? W skład kosztów procesu wchodzą koszty sądowe oraz koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika. Czym są koszty sądowe? Główny element kosztów sądowych to opłata za wniesienie pozwu w wysokości 600 zł, a jeżeli w jednym procesie rozstrzyga się również inne kwestie jak podział majątku, kontakty z dzieckiem czy alimenty, do kwoty tej dochodzą dodatkowe opłaty. W skład kosztów sądowych mogą również wchodzić takie elementy jak koszty mediacji czy specjalistycznych badań psychologicznych. Rozwód - kto ponosi koszty sądowe? Opłatę za pozew rozwodowy...

Czytaj więcej

Rozwód czy separacja? Sprawdź, czym się od siebie różnią

Rozwód to nieodwracalne rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Separacja to czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Dowiedz się więcej, czym dokładnie się różnią.

Czytaj więcej

Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie

Sąd orzeka o formie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków w trakcie rozwodu. W momencie orzekania rozwodu istnieją dwie możliwości. Małżonkowie mogą jeszcze przed orzeczeniem rozwodu dobrowolnie zamieszkiwać osobno, co daje podstawę sądowi do nieorzekania w kwestii wspólnego korzystania z mieszkania z powodu braku takiej potrzeby.

Czytaj więcej

Rozwód a kredyt hipoteczny

W każdym wypadku, gdy przed ślubem nie zawarto małżeńskiej umowy majątkowej, małżonków łączy wspólność majątkowa, która kończy się wraz z podziałem majątku, który przeprowadza się polubownie, razem z rozwodem lub w odrębnym postępowaniu.

Czytaj więcej

Pozew o rozwód – co warto wiedzieć zanim się zdecydujesz

Rozwód to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji jaką podejmujemy w życiu. Niestety głównie ze względu na przykre i bolesne wydarzenia, życie zmusza nas do podjęcia kroków skutkujących tym, iż sąd orzeka wobec nas i naszego małżonka rozwód. Dlatego też zanim zdecydujemy się na rozwód, warto wiedzieć jak to w rzeczywistości wygląda i z czym będziemy mieć do czynienia.

Czytaj więcej

Subskrybuj RSS - rozwód i separacja