Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku stwierdził, że "w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego". A co z tego wynika, iż Trybunał stwierdził, iż prawo Unii Europejskiej nie przeciwstawia się unieważnianiu takich umów niezgodnych z prawem. Ponadto, konsument ma prawo do obrony swoich praw. TSUE jednoznacznie podkreślił, iż umowa kredytowa posiadająca niedowozwolone klauzule jest umową wadliwą, a ponadto niezgodne z prawem postanowienia zawarte w umowie powinny być z niej usunięte.

Art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. stanowi, iż na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będące wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.

Trzeba mieć również na uwadze fakt, iż jako kancelaria prawna, specjalizująca się kredytem we frankach posiadamy wiedzę oraz doświadczenie. Nie warto korzystać z usług grup ubezpieczeniowych. Pozwy frankowiczów po korzystnym dla nich wyroku TSUE będą zjawiskiem częstym. Aby uwolnić się od kredytu we frankach należy złożyć pozew. Jednak aby złożyć pozew, należy zastanowić się nad argumentami, którymi można walczyć w sądzie. I to jest pierwszy krok, żebyś przyszedł do nas, jako kancelarii prawnej specjalizującej się w kredytach frankowych.

Z bankiem można sprawę wygrać, ale należy uzbroić się w cierpliwość, a także argumenty, które pozwolą na wygraną. Pierwszym krokiem ku zwycięstwu jest analiza prawna dokumentów, ponieważ to umowa kredytowa będzie podstawą roszczeń. Umowy kredytowe we frankach często posiadają niedozwolone zapisy, które pozwalają bankom naliczać ratę kredytu według kursu obowiązującego w danym banku. Wyjściem w takiej sytuacji jest złożenie pozwu o unieważnienie umowy bądź odfrankowienie kredytu. Na podstawie art. 69 ustawy o prawie bankowym "przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu." Stad też, jeżeli kwota, którą Bank przekazał pożyczkobiorcy zgodnie z umową, nie jest tą samą kwotą, która znajduje się na umowie, to mamy do czynienia z klauzulami abuzywnymi stosowanymi przez bank. Na tą sytuację pozew odnośnie kredytu we frankach jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ istnieje sporo orzeczeń, które przemawiają na korzyść frankowiczów, m.in. jest do dyrektywa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnośnie konsumentów. Ponadto, także Sąd Najwyższy wydał korzystne orzeczenia dla konsumentów.

Mając na uwadze, iż na chwilę obecną nie została uchwalona żadna ustawa odnośnie kredytów frankowych, pozew przeciwko bankowi odnośnie umowy kredytowej zapewnić może realną drogę do obrony twoich praw w zakresie unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia.

Unieważnienie umowy kredytowej jest to także korzystna opcja dla frankowicza, który spłacił bankowi już ponad połowę kwoty kredytu. Unieważnienie umowy powoduje, że zostaje anulowane pozostałe zadłużenie. Stąd też, wiele osób borykających się z tym problemem liczy na możliwość spłaty kredytu po kursie z dnia podpisania umowy.

Pozew odnośnie kredytu frankowego może doprowadzić także do odfrankowienia kredytu, a więc do przeliczenia kredytu zawartego w frankach szwajcarskich na kredyt zawarty w złotówkach. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ kurs waluty jest bardzo ruchomy, a to powoduje powstanie dużych nadpłat z samego kursu franka szwajcarskiego. Odfrankowienie kredytu pozwala na spłatę zadłużenia w banku w złotówkach, który jest opłacalny dla osób posiadających zadłużenie w tej walucie. Każdy frankowicz chce zakończenia swojej sprawy w taki sposób.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, oceniając realne możliwości dochodzenia twoich praw. Jedyne co potrzebujemy, to informacje od Ciebie. Jeżeli szukasz kancelarii, która podejmie się prowadzenia sprawy przeciwko bankom, to dobrze trafiłeś! Pomoc frankowiczom jest naszym priorytetem.

Nie zwlekaj z tym i jeżeli masz kredyt we frankach i przyjdź już dziś do kancelarii prawnej w Opolu, która pomoże ci rozwiązać problemy z bankiem. Dzięki naszej pomocy pozbędziesz się kredytu frankowego lub też zmienimy twoją umowę kredytową. Nasza kancelaria prawna kredyt we frankach traktuje pierwszoplanowo, więc możesz czuć się bezpiecznie.

 

Nasi klienci mogą zatem liczyć na poprawę swojej sytuacji materialnej poprzez doprowadzenie do przeliczenia kredytu. Dowiedzenie, a następnie stwierdzenie dokonanej nadpłaty – czyli zawyżonych rat kredytu, poprzez stosowanie klauzul abuzywnych przez banki skutkować będzie znacznymi korzyściami dla klienta.

Stąd też, jeżeli masz kredyt we frankach i chcesz pozwać bank to przyjdź do nas zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie analizy umowy w oparciu o przesłane przez Państwa dokumenty, informacje, reprezentację przed bankiem, a także przed sądem, jak również sporządzenie pozwu.