Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Zawinione i niezawinione, czyli jakie mogą być przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Ustalenie powodów rozkładu pożycia małżeńskiego, będącego przesłanką orzeczenia rozwodu, może mieć istotne znaczenie dla oceny, czy żądanie rozwodu nie jest w danych okolicznościach sprawy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo czy z żądaniem rozwodu nie występuje małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia społecznego. Dodatkowo, pozwala to również stwierdzić czy odmowa drugiego małżonka wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, ustalenie przyczyn...

Czytaj więcej

Wniosek o upadłość - co powinieneś wiedzieć?

Wniosek o upadłość - co powinieneś wiedzieć? Jesteś niewypłacalny? Zalegasz ze spłatą rat kredytu? A może komornik zajął już Twój rachunek bankowy? Nie tylko przedsiębiorcy mogą ogłaszać upadłość jeżeli popadli w stan niewypłacalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć mogą również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Każda osoba fizyczna mająca zdolność prawną (czyli każdy człowiek od chwili urodzenia) może skorzystać z uprawnienia do oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego. Kiedy ogłasza się upadłość?...

Czytaj więcej

Czym jest rozwód i jak go przeprowadzić?

https://kancelariahilarowicz.pl/uslugi/rozwod-separacja Zgodnie z treścią przepisu art. 56 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Dla możliwości orzeczenia rozwodu konieczne jest łączne wystąpienie obu powyższych przesłanek.

Czytaj więcej

Czy trzeba płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców. Mimo iż zmianie ulega sytuacja prawna – pełnoletnie dziecko nie pozostaje już pod opieką rodziców, nie kierują oni już jego życiem i może samodzielnie podejmować decyzje, np. co do podjęcia pracy, dalszego wykształcenia, samo osiągnięcie pełnoletniości nie powoduje uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Czytaj więcej