Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czasem nie ma innego wyjścia. Widzimy, że dziecku dzieje się krzywda ze strony swoich rodziców i musimy zareagować. Możemy zrobić to sami. Ale jak ograniczyć władzę rodzicielską, gdy jest taka konieczność?

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Dziecko otrzymuje spadek – to dość częsta i dość kłopotliwa sytuacja. Jak sobie z tym poradzić?

Czytaj więcej

Egzekucja alimentów – co powinieneś wiedzieć?

Płacenie alimentów to temat wzbudzający wiele emocji i niejasności dlatego w skrócie przybliżamy wszystko, co powinniście wiedzieć o egzekucji tych świadczeń. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Czytaj więcej

Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów?

Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów? W prawie rodzinnym źródłem obowiązku alimentacyjnego są więzy krwi lub instytucje prawne, z którymi łączy się powstanie obowiązku alimentacyjnego (np. małżeństwo, przysposobienie). Podstawą roszczeń alimentacyjnych między małżonkami jest wzajemny obowiązek pomocy, współdziałania dla dobra założonej rodziny i zaspokajania jej potrzeb, co zostało uregulowane w przepisach art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej