Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Roszczenia alimentacyjne, co do zasady, są dochodzone w procesie. Można ich dochodzić samodzielnie, jak i łącznie z innymi żądaniami, np. rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, rozwiązania przysposobienia.

Czytaj więcej

Czym są alimenty?

Co tak na prawdę oznacza słowo "alimenty"? Czy alimenty to tylko dostarczanie pieniędzy? Czy można się zrzec prawa do alimentów? Dowiedz się, co powinieneś wiedzieć o alimentach.

Czytaj więcej

Kto może płacić alimenty?

Źródłem stosunku alimentacyjnego jest stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy zobowiązanym a osobą uprawnioną do alimentów. Obowiązek alimentacyjny jest wynikiem pokrewieństwa lub więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

Czytaj więcej

Kiedy można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy osobami, które łączą więzy pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa uaktualnia się jeżeli po stronie uprawnionego i po stronie zobowiązanego zaistnieją określone przesłanki.

Czytaj więcej