W zakresie prawa rodzinnego usługi Kancelarii obejmują również sprawy związane ze świadczeniami alimentacyjnymi, tj.:
  • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/małżonka,
  • podwyższanie/obniżanie alimentów,
  • umowy alimentacyjne,
  • uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z alimentami zadzwoń i umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Opolu, a profesjonalnie i kompleksowo zajmiemy się Twoimi sprawami. Tel.: +48 505 205 548

Windykacja Opole Hilarowicz

 

Alimenty to obligatoryjne i regularne świadczenie pieniężne lub niepieniężne wynikające z ciążącego na danej osobie obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istotą obowiązku alimentacyjnego jest zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Przez zapewnienie środków utrzymania należy rozumieć przede wszystkim zaspokajanie takich potrzeb jak wyżywienie, ubranie, wypoczynek,  koszty leczenia, koszty utrzymania mieszkania czy rehabilitacji. Przykładem środków wychowania może być zapewnienie kształcenia członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb. Zarówno środki utrzymania, jak i środki wychowania mają ten sam cel, czyli zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Należy jednak mieć na uwadze, iż z charakteru alimentów wynika zaspokojenie bieżących potrzeb. O takim zaspokojeniu potrzeb można mówić tylko co do teraźniejszości i przyszłości, ponieważ nie może być mowy o pokrywaniu potrzeb przeszłych. Jeżeli zatem uprawniony chce dochodzić roszczeń za czas przeszły, tzn. sprzed daty złożenia pozwu, powinien wykazać, że jego konkretne, usprawiedliwione potrzeby pozostały niezaspokojone. Z reguły obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu wartości majątkowych (m.in. pieniędzy), co ma na celu zapewnienie uprawnionemu środków utrzymania. Należy jednak pamiętać, że w obowiązku alimentacyjnym chodzi również o ochronę samej osoby uprawnionego, tzn. zapewnienie opieki i środków wychowania.


Prawnicy z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Tomasz Hilarowicz świadczą kompleksową pomocą prawną z zakresu spraw związanych z alimentacją. W ramach dochodzenia przed sądem alimentów na dzieci lub małżonka zajmują się prowadzeniem spraw przed Sądem, sporządzaniem odpowiednich pism procesowych oraz podejmują szereg niezbędnych czynności wymaganych do osiągnięcia jak najbardziej satysfakcjonujących klienta kancelarii efektów. Ponadto radcowie prawni z Opola prowadzą również sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Z tego rodzaju żądaniami można wystąpić w każdym czasie trwania obowiązku alimentacyjnego, szczególnie w wypadku zmiany możliwości majątkowych i zarobkowych odpowiednio zobowiązanego do alimentów, jak i osoby, która otrzymuje alimenty.

Radca prawny Hilarowicz świadczy również pomoc prawną w zakresie spraw związanych z uchyleniem obowiązku alimentacyjnego. Warto pamiętać, że kwestie dotyczące alimentacji mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu do sądu. W ramach działalności naszej kancelarii prawnej w Opolu prawnicy zajmują się także sporządzaniem umów alimentacyjnych.