Kancelaria Hilarowicz oferuje usługi związane z postępowaniem o ubezwłasnowolnienie, tj.:

  • postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite
  • postępowanie o ubezwłasnowolnienie częściowe
  • kwestie związane z tymi postępowaniami

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z ubezwłasnowolnieniem zadzwoń i umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Opolu, a profesjonalnie i kompleksowo zajmiemy się Twoimi sprawami. Tel.: +48 505 205 548

Ubezwłasnowolnienie jest pozbawieniem zdolności do czynności prawnych osoby najbliższej, podyktowane jego interesem i troską o zdrowie. Natomiast zdolność do czynności prawnej przysługuje każdej osobie od ukończenia pełnoletności oraz oznacza, iż osoba może dokonywać czynności prawnych tj. składać oświadczenia woli, zaciągać zobowiązania. Warto wskazać, iż ubezwłasnowolnienie ustanawia się w szczególnych sytuacjach tj. z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Tomasza Hilarowicza świadczą kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw związanych z ubezwłasnowolnieniem. W ramach czynności dokonanych na poczet prowadzonej sprawy, prawnicy oferują doradztwo w tym zakresie, zajmują się prowadzeniem spraw przed Sądem, sporządzaniem pism procesowych, a także innymi kwestiami związanymi ze sprawą, które mają przynieść zamierzony rezultat. Wskazać należy, iż postępowanie o ubezwłasnowolnienie członka rodziny jest sprawą trudną, wymagającą nie tylko prawnego doświadczenia, ale również empatii w tej bardzo delikatnej materii. Świadczymy w tym zakresie pełen katalog usług, jeżeli chcesz zabezpieczyć interesy osoby bliskiej z powodu choroby, nie zwlekaj i przyjdź już dziś. Z chęcią Ci pomożemy i sporządzimy wniosek o ubezwłasnowolnienie i /lub przymusowe leczenie.