Zostałeś pominięty w testamencie osoby najbliższej?  Złóż pozew o zachowek! 

Zachowek to określona część wartości należnego Ci na mocy prawa udziału w spadku 
po osobie najbliższej. 

Roszczenie o zachowek może dotyczyć wyłącznie określonej kwoty pieniężnej, nie istnieje możliwość nabycia części nieruchomości czy rzeczy ruchomej o wartości należnej kwoty. 
Nie można ubiegać się również o zachowek za życia spadkodawcy.


Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 505 205 548

Windykacja Opole Hilarowicz

 

Komu przysługuje zachowek?

Uprawnieni do zachowku są zstępni spadkodawcy (zachowek do matce i ojcu lub zachowek po babci czy dziadku), małżonek oraz rodzice w przypadku, gdy spadkodawca nie posiada dzieci. 
  
Prawo do zachowku po darowiźnie

Zachowek nie należy się, gdy osoba pominięta w testamencie otrzymała od spadkodawcy wcześniejszą darowiznę, chyba że wartość darowizny jest niższa od należnej kwoty zachowku. 
  
Wydziedziczenie 

Prawo do zachowku nie przysługuje również wtedy, gdy osoba ubiegająca się o niego została skutecznie wydziedziczona, to znaczy spełnia enumeratywnie wyliczone przesłanki z kodeksu cywilnego, tj. np. uporczywe niewypełnianie obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy.  Jednak wydziedziczenie nie będzie skuteczne, jeśli spadkodawca wybaczył osobie wydziedziczonej. 

Ile wynosi zachowek? 

Kwota należnego zachowku to połowa wartości udziału jaki przypadłby spadkobiercy w dziedziczeniu ustawowym. 
  
Jak długo można starać się o zachowek? 

Roszczenie o zachowek przedawnia się po upływie 5 lat od ogłoszenia testamentu, które następuje niezwłocznie po śmierci spadkodawcy.

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Roszczenie o zachowek wchodzi do spadku po uprawnionym i przechodzi na spadkobierców.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub w siedzibie naszej kancelarii w Opolu a doradzimy Ci jak uzyskać należny Ci zachowek.