Rozwód Polaków mieszkających za granicą i rozstrzygnięcia w kwestii opieki nad dzieckiem

Chcesz się rozwieść a przebywasz za granicą?

Tutaj znajdziesz kompleksowy informator jak tego dokonać, a ponadto rozstrzygnąć inne kwestie związane z rozstaniem, takie jak opieka nad małoletnimi dziećmi czy ustalenie kontaktów z nimi.

Pozostaje więc pytanie: czy rozwód za granicą to jedyna możliwość, kiedy przebywasz za granicami swojego kraju?

Rozwód nigdy nie jest procesem łatwym, jako że wiąże się z wielką ilością emocji i tematów do rozstrzygnięcia. Jednakże, jeżeli przebywasz za granicą, przysługuje Ci wolność wyboru czy chcesz postępowanie to przeprowadzić w miejscu swojego stałego pobytu czy jednak wolisz, aby odbyło się ono w Twoim kraju ojczystym, którego prawo jest Ci lepiej znane i bardziej przejrzyste.

 
Prawo do rozwodu w Polsce przysługuje w następujących przypadkach:
 • małżonkowie są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania w Polsce - mówimy wtedy o jurysdykcji wyłącznej tzn. postępowanie rozwodowe musi odbyć się przed polskim sądem,
 • małżonkowie są obywatelami polskimi mają miejsce zamieszkania za granicą,
 • małżonkowie są obywatelami polskimi i jedno z nich ma miejsce zamieszkania w Polsce. 

Jak wynika z powyższych informacji, jeżeli zarówno Ty jak i Twój małżonek posiadacie obywatelstwo polskie to zawsze przysługuje Wam prawo do rozwodu w Polsce. Kwestia ta komplikuje się, kiedy dochodzi do ustalenia właściwości miejscowej, ale o tym poniżej.


Często również dochodzi do sytuacji, iż jedno z małżonków nie jest obywatelem polskim. Jeżeli w przeciwieństwie do swojego małżonka jesteś obywatelem polskim, możesz złożyć pozew o rozwód w Polsce, gdy Twoja sytuacja spełnia którąkolwiek z poniższych przesłanek:

 • co najmniej od 6 miesięcy mieszkasz w Polsce,
 • Twój małżonek mieszka w Polsce,
 • zarówno Ty jak i Twój małżonek mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Polsce i jedno z Was dalej w Polsce przebywa.

Dodatkowo, jeżeli nie jesteś obywatelem polskim możesz w Polsce przeprowadzić rozwód, jeżeli Twoja sytuacja spełni którąkolwiek z poniższych przesłanek:

 • mieszkasz w Polsce, a Twój małżonek złożył pozew o rozwód przed sądem polskim,
 • złożysz pozew o  rozwód, ale masz do tego prawo dopiero po  co najmniej roku zamieszkania  w Polsce,
 • Ty i Twój małżonek ostatnie miejsce zamieszkania mieliście w Polsce i jedno z Was dalej w Polsce przebywa.

Przeprowadzenie sprawy rozwodowej jest procesem czasochłonnym, jednakże jeżeli po naszej stronie posiadamy kompetentnego pełnomocnika o dużym doświadczeniu, zwiększamy swoje szanse na pomyślne zakończenie sprawy, nawet kiedy Ty przebywasz poza granicami kraju. 

Nasza kancelaria oferuje pełną i fachową obsługę prawną, od napisania pozwu rozwodowego aż po egzekucję wyroku. Możemy zapewnić Cię, że dołożymy wszelkich starań, aby Twoja sprawa zakończyła się sukcesem dla Ciebie i Twojej rodziny, a fakt, że pracujesz czy mieszkasz za granicą nie wpłynie na przebieg sprawy.
 

Skontaktuj się z nami!

 

pomoc prawna polakom za granicą

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym, według właściwości miejscowej. W tym przypadku właściwym będzie sąd ostatniego wspólnego zamieszkania, o ile jeden z małżonków wciąż tam przebywa. Gdy nie można ustalić właściwości według tego klucza, właściwe jest miejsce zamieszkania pozwanego. Może również być tak, że pozwany nie przebywa na stałe w Polsce, wtedy właściwość ustala się według miejsca zamieszkania powoda, a w pozostałych przypadkach, w stosunku do których nie mają zastosowania powyższe okoliczności, składa się wniosek do Sądu Najwyższego o wyznaczenie właściwości.

W przypadku rozwodu dobrym wyborem będzie wyznaczenie pełnomocnika w kraju, który stworzy w Twoim imieniu pisma procesowe i będzie reprezentował Cię w sądzie. Przyspieszy to postępowanie i uwolni Cię od obowiązku uczestnictwa w każdej z rozpraw. Co więcej, warto mieć profesjonalną obsługę prawną po swojej stronie.

W trakcie postępowania obligatoryjnie dojdzie do przesłuchania stron, jako że jest to stała procedura w takich sprawach. Jednakże, można wnieść, aby dokonało się ono za granicą na zasadzie międzynarodowej pomocy prawnej. Czynność ta przyspieszy postępowanie, a co najważniejsze nie będziesz musiał w celu przesłuchania pojawiać się przed polskim sądem.

Dodatkowo, kiedy posiadamy małoletnie dzieci trzeba rozważyć dwie opcje. Pierwsza z nich to sytuacja, kiedy dziecko mieszka w Polsce. W tym wypadku właściwym do rozstrzyganiu o jego sprawach będzie sąd miejsca, gdzie ono przebywa i nie tworzy to problemów.

 

Sprawa komplikuje się jednak kiedy dziecko przebywa za granicą. Wtedy sprawa może się odbyć w Polsce, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • na przynajmniej jednym z rodziców spoczywa władza rodzicielska,
 •  jurysdykcja sądu polskiego uznana jest przez małżonków,
 •  przeprowadzenie sprawy przed polskim sądem jest w najlepszym interesie dziecka.