Nasza kancelaria zajmuje się następującymi sprawami majątkowymi:

1. umowy majątkowe małżeńskie, w tym:

  • rozdzielność majątkowa;
  • ograniczenie wspólności majątkowej ustawowej;
  • rozszerzenie wspólności majątkowej ustawowej;

2. wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;

3. zniesienie wspólności majątkowej;

3. podział majątku;

4. rozliczenie nakładów. 

Zgodnie z przepisami stosunki majątkowe małżonków podlegają wspólnemu prawu ojczystemu tzn. że jeżeli Ty, jak i Twój małżonek posiadacie obywatelstwo polskie sprawa toczyć się może przed sądem polskim. Gdy Twój małżonek nie ma obywatelstwa RP istotne jest miejsce zamieszkania lub wspólnego pobytu, jednak w sytuacji, gdy takie miejsce już nie istnieje to stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie są najściślej związani.
Jednakże w sytuacji, kiedy elementy majątku, szczególnie nieruchomość, znajduje się za granicą, prawo może wyłączyć możliwość przeprowadzenia sprawy w tym zakresie przed polskim sądem, dlatego też każdą sprawę należy przeanalizować indywidulanie, z uwzględnieniem obowiązujących w tej kwestii umów międzynarodowych.

Zgłoś się do nas a my przestawimy Ci możliwości rozwiązania Twojego problemu.