Pracujesz za granicą? Tęsknisz za swoim dzieckiem, które przebywa w kraju, a w dodatku nie masz kontaktu ze swoim byłym partnerem?

Dobrym rozwiązaniem Twojej sytuacji będzie mediacja, która polega na rozwiązaniu sporu poprzez bezstronnego i neutralnego mediatora, którego decyzja połączy wolę rodziców i rozsądne żądania dziecka. Sprawdza się ona w wielu przypadkach, ale jeżeli nie masz dobrego kontaktu z drugim rodzicem to nie jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Najczęściej zdarza się, że sytuacja rodzinna jest skomplikowana, rodzice nie chcą lub nie potrafią ze sobą rozmawiać. W takim wypadku jedyną możliwością jest wejście na drogę sądową, która daje Ci formalne ramy kontaktów i zobowiązuje drugą stronę do ich przestrzegania.

Pamiętaj!

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu rodzicowi, niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej.  Tak więc nawet rodzic, który ma ograniczone prawa albo jest ich pozbawiony, ma możliwość kontaktu z dzieckiem, zarówno w kraju jak i za granicą. Nie daj się więc pozbawić swoich praw!

Jednak, aby zabrać dziecko legalnie za granicę, wymagana jest zgoda drugiego rodzica albo sądu rodzinnego. Jeżeli się nie zastosujesz, mogą Cię spotkać przykre konsekwencje a nawet ograniczenie kontaktów z dzieckiem, gdyż Twoje zachowanie zostanie ocenione jako działanie przeciwko dobru dziecka.

Kontakty z dzieckiem przybierają różnorodne formy, nie są to tylko spotkania bezpośrednie. Zaliczmy do nich m.in.:

 •  odwiedziny,
 •  spotkania,
 •  zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się,
 •  utrzymywanie korespondencji,
 •  korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, w tym elektronicznych.

Do każdej z tych form utrzymywania kontaktu z dzieckiem masz prawo, a druga strona nie może Ci ich utrudniać. Co więcej, musi zachowywać się tak, aby Twoje prawa zostały zrealizowane.
Kiedy już zdecydujesz się w jaki sposób chcesz się kontaktować z dzieckiem, następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do właściwego sądu. Już na tym etapie warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika, który posiada doświadczenie, zna orzecznictwo i potrafi bez problemu napisać wniosek o ustalenie kontaktów. Dodatkowo, będzie on Cię reprezentował w postępowaniu, co ułatwi jego przebieg i zaoszczędzi Ci czasu.

Wniosek do sądu musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestnika postępowania, czyli w tym przypadku drugiego rodzica,
 • propozycję kontaktów w formie harmonogramu-musimy sprecyzować w które dni konkretnie chcemy spotykać się z dzieckiem, jak widzimy przebieg świąt, wakacji, spotkania w dzień urodzin dziecka itd.,
 • uzasadnienie, w którym wyczerpująco wyjaśnione zostanie, dlaczego kontakty mają przebiegać w przedstawiony przez Ciebie sposób,
 •  odpis aktu urodzenia dziecka, który otrzymasz w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • opłatę w wysokości 40 zł, której dokonujemy w kasie sądowej przed złożeniem wniosku.

Sąd, w odpowiedzi na wniosek wyznacza termin rozprawy, na której przesłuchiwani są świadkowe i strony postępowania na okoliczność relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami, wcześniejszych kontaktów oraz bieżącej sytuacji rodzinnej, aby ocenić jaka forma kontaktów będzie dla dziecka najlepsza. W niektórych przypadkach rodzina może być również skierowana do psychologa w celu badań psychologicznych. W wyroku sąd zatwierdza harmonogram, którego strony muszą się trzymać, jako że za utrudnianie kontaktów grożą sankcje prawne.

Sytuacje rodzinne są zazwyczaj zmienne i dynamiczne, dlatego prawo przewidziało możliwość zmiany wyroku, w wypadku zmiany okoliczności np. jeżeli zmienisz pracę czy postanowisz wrócić do Polski, możesz złożyć wniosek o zmianę ustaleń w kwestii kontaktów i sąd rozpatrzy Twoje żądanie. 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem drogą sądową jest procesem dość skomplikowanym, lecz prowadzi do przejrzystej sytuacji prawnej i ułatwienia egzekwowania spotkań. Jeżeli po swojej stronie posiadasz kompetentnego eksperta o dużym doświadczeniu, zwiększasz swoje szanse na pomyślne zakończenie sprawy dla Ciebie i Twojej rodziny. 
Nasza kancelaria oferuje pełną i fachową obsługę prawną w sprawach rodzinnych, również klientom, którzy na co dzień przebywają za granicą. Sprawy rodzinne są naszą specjalizacją i posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Możemy zapewnić Cię, że dołożymy wszelkich starań, abyś Twoja wizja kontaktów ze swoim dzieckiem, nawet kiedy nie ma Cię na stałe w kraju, została w pełni zrealizowana.

Skontaktuj się z nami!