Radca Prawny Tomasz Hilarowicz

W 1997 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 1997-1999 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Opolu, którą zakończył  egzaminem sędziowskim. Równolegle z rozpoczęciem aplikacji sądowej rozpoczął pracę zawodową. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na rzecz kancelarii prawnych, podmiotów gospodarczych, a także jednostek budżetowych. W 2006 r. wpisany został na listę radców prawnych i do chwili obecnej prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w ramach Kancelarii Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, gospodarczym, cywilnym.


 
Tomasz Hilarowicz - Radca Prawny - Kancelaria Hilarowicz

fot. Adam Bilik www.moviesphere.pl


 

Radca Prawny Tomasz Browarski

W 2011 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2010-2016 związany był zawodowo z opolskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, gdzie zdobył doświadczenie i wyspecjalizował się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W latach 2015-2016 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem radcowskim. W 2016 r. wpisany został na listę radców prawnych i do chwili obecnej prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w ramach Kancelarii Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i cywilnym.


 

Tomasz Browarski - radca prawny - Kancelaria HIalrowicz Opole

fot. Adam Bilik www.moviesphere.pl


 

Prawnik Justyna Małasiewicz

W 2016 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W okresie studiów zaangażowana w działania samorządu studenckiego oraz współpracę wydziału z podmiotami zewnętrznymi (m.in. Urzędem Miasta Opola). W latach 2015 -2016 przewodnicząca Studenckiej Poradni Społeczno- Prawnej Bona Fides, w której studenci udzielają bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki m.in. w Sądzie Rejonowym w Opolu, w II Urzędzie Skarbowym w Opolu, Kancelarii Radcy Prawnego, Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu. Interesuje się prawem rodzinnym..


 

Justyna Małasiewicz -  Radca Prawny - Kancelaria Hilarowicz

fot. Adam Bilik www.moviesphere.pl


 

 

Współpracownicy:

Adwokat Jacek Różycki

Jacek RóżyckiW 2005 r. ukończył studia licencjackie na kierunku administracja, a w 2009 r. został absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas studiów angażował się społecznie, udzielając nieodpłatnych porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej Bona Fides (pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego). W latach 2011-2015 odbył aplikację adwokacką, którą ukończył z wyróżnieniem i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. Obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, specjalizując się w prawie autorskim i cywilnym. Obok indywidualnej praktyki adwokackiej, mecenas Jacek Różycki jest także zaangażowany w działalność społeczną. Od 2016 r. pełni funkcję  przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Jest także członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 


 

 

dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

Andrzej Szymański Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, profesor Uniwersytetu Opolskiego. W 2000 r. obronił pracę doktorską, a w maju 2011 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego – historia prawa na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965. Studium historyczno – prawne. Udziela porad osobom starającym się przed sądami kościelnymi w kraju i za granicą o uzyskanie orzeczenia o nieważności zawartego przez nich małżeństwa katolickiego.


 

dr Magdalena Gołowkin – Hudała 

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pomocy społecznej i praw człowieka. Jest kierownikiem "Kliniki Prawa" Uniwersytetu Opolskiego. Od kilkunastu lat jest opiekunem Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona fides”, w której studenci Wydziału Prawa i Administracji UO udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dr Magdalena Gołowkin - Hudała jest konsultantem prawnym z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.


Na terenie województwa dolnośląskiego Kancelaria współpracuje z radcą prawnym Marcinem Janusem z Kancelarii Radców Prawnych Iwona Wielgosz, Marcin Janus Spółka Cywilna ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

Radca Prawny Marcin Janus

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1997 r. z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując tytuł magistra prawa. W latach 1997-2000 odbył aplikację radcowską, a następnie uzyskał wpis na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonuje nieprzerwanie od 2001 r., świadcząc w tym czasie pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, w  tym jednostek sektora publicznego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym, jak również w szeroko pojętym prawie administracyjnym (materialnym i procesowym).