Niejednokrotnie oglądając telewizję można usłyszeć, że jakaś kopalnia będzie restrukturyzowana, a niedługo potem upada. Należy zaznaczyć, że restrukturyzacja ma na celu ratowanie przedsiębiorstwa, a przez kilku amatorów-prawników została owiana nienajlepszą sławą. Nasza kancelaria w restrukturyzacji upatruje szansę na ratowanie firmy, pomaganie jej wyjść z niedostatku i kłopotów, w jakich się znalazła. Problemy przedsiębiorstwa mogą mieć różną naturę, jednak te związane z płynnością finansową są szczególnie dotkliwe, bo po nich zaczyna się lawina pozostałych. Utrata zaufania, niecierpliwość wierzycieli i goniący czas nie pomagają w rozwiązaniu problemów. Gdy firma znajdzie się pod ścianą, swego rodzaju kołem ratunkowym może okazać się właśnie otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne - jak nie stracić zaufania, a utracone odzyskać?

 

Pieniądze oraz czas nie mają emocji, przez co postępowanie z nimi jest prostsze, nie znaczy łatwiejsze. Zwyczajnie zależy od sytuacji. Polacy nie są wyrozumiali, jeśli chodzi o zaufanie połączone z pieniędzmi. Jedną z przyczyn na pewno jest stojąca na niskim poziomie znajomość przepisów prawa, w tym prawa restrukturyzacyjnego. Niestety ta kwestia dotyczy zarówno wierzycieli, jak i podmiotów potrzebujących restrukturyzacji. Przedsiębiorcy, czy to prowadzący pozarolniczą, czy też rolniczą działalność gospodarczą po prostu nie wiedzą, że mogą sami sobie pomóc i że problemy finansowe, to nie jest koniec świata. Bez względu na to, jaką prowadzisz firmę, czy jest to spółka, gospodarstwo rolne, małe przedsiębiorstwo, małe gospodarstwo możesz skorzystać z prawa do restrukturyzacji. Najłatwiej przeprowadzić skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne, gdy otoczenie znajdującego się na zakręcie przedsiębiorcy wierzy, że wyjdzie on z kłopotów. Wyrozumiałość wierzycieli jest cenna i niestety rzadko spotykana. Skąd się bierze nieufność? Najczęściej ze zbywania wierzyciela, obiecywania mu, że „za tydzień się odda”. Gdy wierzyciel usłyszy to dziesiąty raz, to już więcej słuchać nie chce.

Komu powierzyć restrukturyzacje przedsiębiorstwa?

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że postępowanie restrukturyzacyjne powinno być przeprowadzone przez specjalistę, kogoś, kto nie robi tego pierwszy raz, zna się na tym, a jeśli jeszcze ma na koncie sukcesy i może pochwalić się skutecznością, to tym lepiej. Jest to element pozwalający odbudować zaufanie. Nasza kancelaria może pochwalić się doświadczeniem i sukcesami na tym tle. Zatem, gdy sprawą zajmie się profesjonalista, z odpowiednimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem, jego pierwszym zadaniem będzie dokonanie oceny i analizy pod kątem prawnym i finansowym przedsiębiorstwa odnośnie potencjału i możliwości spłaty zobowiązań. Zaproponuje on warunki spłat zadłużeń, co istotne, znajdą one uzasadnienie w kondycji finansowej firmy i co za tym idzie będą możliwe do wykonania. Gdyby było inaczej, to można powziąć przeczucie graniczące niemalże z pewnością, że owy profesjonalista w rzeczywistości nim nie jest. Głównie dlatego, że musi się on podpisać pod takim oświadczeniem. Powaga tego podpisu zapewnia wierzycieli o tym, że nie będą już dłużej zbywani, a o to przecież chodzi. Jeśli wierzycielem jest typowy Jan Kowalski, któremu nic nie da się wytłumaczyć i żaden podpis go nie przekona, to ciężko coś na to zaradzić. Natomiast odzyskanie zaufania poważnych instytucji finansowych, takich jak banki, większe firmy ubezpieczeniowe, fundusze sekurytyzacyjne jest kluczowe.

Czas i pieniądze, a restrukturyzacja.

 

Czas to pieniądz – mówią. Ciężko się z tym powiedzeniem nie zgodzić. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala nam go kupić. W jaki sposób? Otóż wstrzymuje ono postępowania egzekucyjne. Wierzyciele, gdy już utracą zaufanie, będą chcieli czym prędzej odebrać swoje pieniądze. Mogą iść do sądu, by uzyskać nakaz zapłaty, a nawet dalej – do komornika. Gdy nastąpi otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wszelkie postępowania egzekucyjne, które już zostały wszczęte, muszą zostać zawieszone, natomiast próby wszczynania kolejnych – będą niemożliwe. Takie postawienie sprawy pozwoli na skupienie się na wyjściu z ciężkiej sytuacji, podjęcie działań ratunkowych we względnym spokoju. Wszyscy wiemy, że łatwiej się działa, gdy nie trzeba martwić się o gaszenie pożarów. Przedsiębiorcy często wiedzą, jak wyjść z kryzysu, mają jakiś plan działania. Zatem czas jest ważny, a każda chwila spokoju może okazać się zbawienna.

 

Pieniądze, pieniądze, pieniądze… Pieniędzy potrzeba do wszystkiego – nawet do upadku, a tym bardziej do restrukturyzacji np. restrukturyzacji spółki. Do odzyskania płynności finansowej czasami wystarczy tylko kilka miesięcy wytchnienia od wierzycieli np. wstrzymania egzekucji. Częściej jest potrzeba bardziej zaawansowanych działań. Jeśli spółka, czy inny podmiot ma na tyle majątku, by zabezpieczyć zobowiązania wobec wierzycieli, to można to uwzględnić w planie restrukturyzacyjnym. Można sprzedać część majątku, można dogadać się z wierzycielem, można szukać opcji uzyskania finansowania u podmiotów trzecich – możliwości jest mnóstwo. Sprawa jest trudniejsza, jeśli taki podmiot nie ma majątku. Trudniejsza, nie znaczy krytyczna, czy niemożliwa. Także i w tej sytuacji jest możliwość dopasowania zadłużenia do możliwości finansowych firmy. Wierzyciel chce odzyskać pieniądze. Jeśli są to poważne instytucje, które mogą poczekać na spełnienie zobowiązania, to tak zrobią. Dla nich ważniejsza jest pewność otrzymania pieniędzy. Zadłużenie można odroczyć, rozłożyć na raty, skonwertować do akcji lub udziałów. Generalnie pasującym do tego kontekstu jest powiedzenie „Pożycz komuś 100 zł, to on ma problem, pożycz 100 tyś zł, to ty masz problem”.

 

 

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

 

Postępowanie restrukturyzacyjne, to szczególny rodzaj postępowania cywilnego. Ma ono na celu ochronę interesów społecznych i prywatnych. Przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego jest tzw. sprawa restrukturyzacyjna, której celem jest kompleksowe rozwiązanie sporu pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielami zaistniałym przez niewypłacalność dłużnika lub jej zagrożenie. W tym postępowaniu dłużnik i wierzyciele są równorzędni, a odbywa się ono przed sądem powszechnym.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne inicjowane ma charakter zbiorowy, jest na wniosek dłużnika tzw. wniosek restrukturyzacyjny, w którym zawarł on żądanie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (bądź zawarcia układu).

 

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne reguluje 4 postępowania:

 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne.

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu obejmuje 3 etapy:

 1. Zawarcie przez dłużnika umowy z osobą posiadającą licencję nadzorcy restrukturyzacyjnego, która w postępowaniu będzie pełniła funkcję nadzory układu.
 2. Etap zbierania głosów od wierzycieli.
 3. Etap rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu.

 

Postępowanie kończy się uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu, umorzeniu postępowania lub odrzuceniu wniosku.

 

Inaczej sprawa się ma z pozostałymi 3 postępowaniami. Przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne dzielą się na etapy:

 1. Etap rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania.
 2. Etap postępowania po otwarciu postępowania (gdy pkt. I zostanie rozpatrzony pozytywnie).

 

Postępowania te kończą się uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu albo o umorzeniu postępowania.

 

Jeden cel, któremu przyświeca prawo restrukturyzacyjne, a cztery różne postępowania przysługujące do jego spełnienia. Jest tak dlatego, że postępowania restrukturyzacyjne muszą być dostosowane do sytuacji dłużnika na tle finansowym, majątkowym i rynkowym. Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne mają podobny schemat przeprowadzania, różnią się fragmentarycznie. Elementami każdego postępowania restrukturyzacyjnego są:

 1. Sporządzenie spisu wierzytelności.
 2. Zgromadzenie wierzycieli (celem głosowania nad zatwierdzeniem układu).
 3. Rozpoznanie układu przez sąd, który wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu, o odmowie zatwierdzenia układu albo o umorzeniu postępowania (przy zatwierdzeniu układu).

Dłużnik uzyskuje ochronę przed wierzycielami oraz zostaje ograniczony w zarządzie majątkiem. Zakres ochrony i ograniczenia jest różny, w zależności postępowania.

Dla wierzycieli istotny jest fakt zablokowania możliwości ogłoszenia upadłości przez dłużnika. Coś za coś. Brak możliwości dochodzenia roszczeń = brak możliwości ogłoszenia upadłości. Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca wyposażył wierzycieli w kilka narzędzi służących umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w każdym jego momencie. Jednak Sąd umorzy postępowanie, jeśli w zachowaniu dłużnika dostrzeże, że nie wykona on układu.

 

Podsumowując godzi się podkreślić, że restrukturyzacja służy naprawie firmy. Jest to proces, który ma na celu zyskanie czasu, zaufania i redukcji zadłużenia. Skuteczna restrukturyzacja uratuje firmę przed upadłością. Bez względu, jaki jest rodzaj działalności (małe gospodarstwo rolne, pozarolnicza działalność gospodarcza) czy struktura (spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza) warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.